Privatlivspolitik
Tipsbladet - fodbold siden 1948
Generelle

Privatlivspolitik

Du finder her oplysninger om Tipsbladets privatlivspolitik herunder vores brug af cookies.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, der kan indsamles ved besøg på denne hjemmeside. Det gælder ikke for databehandling, der finder sted på andre hjemmesider. Ejeren af hjemmesiden ('vi', 'os', 'vores') er Better Collective A/S, Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen K (Hovedstaden), Denmark (DK).

Denne privatlivspolitik er udarbejdet for at informere kunder og besøgende ('dig') på denne hjemmeside om, hvordan deres personoplysninger indsamles, bruges, gemmes eller på anden måde behandles, mens de besøger denne hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er gældende fra den 1. oktober 2023.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik, hvis vi skønner det nødvendigt, og derfor foreslår vi, at du regelmæssigt gennemgår denne side.

Der kan være to typer af ændringer, der kan finde sted: væsentlige og/eller mindre.

Væsentlige ændringer kan forekomme, når vi ændrer måden at behandle dine personoplysninger på. Disse ændringer kan påvirke dine rettigheder og vores forpligtelser vedrørende behandling af dine personoplysninger (f.eks. hvis vi anvender nye tjenester på vores hjemmeside, der har væsentlig betydning for, hvordan vi behandler personoplysninger).

Mindre ændringer har ingen indflydelse på dine rettigheder og vores forpligtelser vedrørende behandling af dine personoplysninger (f.eks. sproglige korrektioner eller forbedringer, nye skrifttyper eller stilarter).

Vi informerer dig om eventuelle væsentlige ændringer på forhånd, så du har tilstrækkelig tid til at forstå og overveje ændringerne, inden de træder i kraft.

Personoplysninger og formålene med databehandling

Tjek de typer af personlige data, vi indsamler, nedenfor:

Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi behandle din e-mailadresse.

Vi indsamler og behandler besøgendes e-mailadresser kun med det formål at sende dig vores nyhedsbrev. Din e-mailadresse anvendes udelukkende til denne specifikke hensigt og vil ikke blive delt eller brugt til andre ikke-relaterede aktiviteter. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev ved at følge de medfølgende instruktioner for afmelding i hver e-mail.

Personlige præferencer kan blive behandlet, hvis og når du vælger at modtage push-beskeder fra os.

Når du logger på tipsbladet behandler vi IP-adressen på den enhed, du bruger, typen og versionen af browser og operativsystem, du bruger, samt tidspunktet for logning.

Vi behandler IP-adressen på den enhed, du bruger, for at aktivere kommunikation mellem din enhed og vores server, for at bestemme din omtrentlige geografiske placering, som muligvis kan bruges til servicetilpasning (for eksempel til at give passende indhold til dit sprog og det spilrelaterede indhold, der er lovligt i dit land) såvel som til analytiske og sikkerhedsmæssige formål.

Du kan finde mere om, hvordan vi behandler dine data til analytiske formål i vores cookiepolitik.

Behandling af detaljer om browseren og operativsystemet, du bruger, er nødvendigt for at sikre, at vores tjenester leveres regelmæssigt til dig. Dertil skal vi nogle gange også bruge disse data til at løse nogle tekniske problemer i tilfælde af at de opstår.

Lovligheden af databehandling

Ifølge Art. 6. 1. (f) i den Generelle Databeskyttelseslov er behandling lovlig når behandlingen er nødvendig for formålene til de legitime interesser der følges af kontrolløren eller af en tredjepart. Vores brug af dine personlige data, mere specifikt elektroniske identifikationsdata, kan være baseret på den legitime interesse at sikre forbedring af vore produkters effektivitet og vores service,  at måle den nuværende effektivitet af markedsføringskampagner der implementeres på vores side, at løse tekniske problemer hvis de skulle opstå, at forhindre brugeres genoprettelse på hjemmesiden i sager, hvor der har været dårlig opførsel eller misbrug af identitet. Vi har tillid til vores legitime interesse at sikre kommunikation mellem din enhed og vores server og at fastlægge din omtrentlige geolokation, hvilket yderligere kan blive brugt til tilpasning af services og til analytiske formål.

Ifølge Art. 6. 1. (a) i den Generelle Databeskyttelseslov er behandling lovlig når dataemnet har givet samtykke til behandlingen af hans/hendes personlige data til et eller flere specifikke formål. Vi beror på dit samtykke når vi bruger personlige data til direkte markedsføringsformål og når du vælger at modtage push-beskeder fra os.

Registreret og dataansvarlig

Behandling af personoplysninger, der kan forekomme på denne hjemmeside, omhandler dig og dine personoplysninger. Derfor er du registreret i henhold til den relevante EU-databeskyttelseslov, nemlig persondataforordningen (GDPR). Som registreret kan du udøve rettigheder, der er garanteret af GDPR, hvilket forklares i nedenstående afsnit.

Vi betragtes som en dataansvarlig som defineret under GDPR. At være en dataansvarlig forpligter os til at beskytte dine personoplysninger med den største forsigtighed og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine rettigheder

Retten til adgang

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt personlige oplysninger om dig, er behandlet, og i så fald at anmode om adgang til personoplysningerne.

Ret til rette oplysninger

Du har ret til at bede os om at slette unøjagtige personoplysninger vedrørende dig. Under hensyntagen til formålet med databehandlingen, har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger tilpasset.

Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Under begrænsede omstændigheder, har du ret til at anmode om, at vi sletter de oplysninger, vi har om dig:

Hvor dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet.

Hvor du har tilbagekaldt samtykke og der ikke er noget andet lovligt grundlag, som vi kan fortsætte med at behandle det.

Hvis du kommer med en indsigelse og der ikke er nogen overordnet legitim grund til at fortsætte.

Hvor dataene er behandlet ulovligt eller hvor dataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Retten til at begrænse behandlingen

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:

Hvis dataenes nøjagtighed er anfægtet, kan behandlingen begrænses i den periode, der er nødvendig for at kunne kontrollere, om det er nøjagtigt.

Behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning i stedet for sletning.

Vi ikke længere har brug for dataene til de formål, de blev indsamlet, men du har brug for dem i forbindelse med et juridisk krav.

Hvis du protesterer mod behandling af personoplysninger, der behandles på grund af vores legitime interesser i afventning af verifikation af, om vores legitime interesser er begrundet i behandlingen af dine data, tilsidesætter interessen for dine grundlæggende rettigheder og friheder.

Retten til at protestere mod behandlingen af dine data og rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data på baggrund af årsager, der vedrører din særlige situation på et hvilket som helst tidspunkt til behandling af dine personoplysninger, herunder profilering. Ved din indsigelse vil vi ophøre med at behandle dine data, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til at fortsætte behandlingen, som tilsidesætter interesserne for dine grundlæggende friheder og rettigheder, eller hvis yderligere behandling er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

Retten til dataoverførsel

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine personlige data, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dvs. i digital form), og du har ret til at anmode om overførsel af disse data til en anden enhed uden hindring fra os, hvis en sådan overførsel er teknisk muligt.

Retten til at inddrage samtykke

Hvis grunden til behandling af dine personlige data er dit samtykke, kan du til enhver tid inddrage dit samtykke uden at give os nogen grund til det – og gratis.

Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af bearbejdelse på grundlag af samtykke, før den trækkes tilbage. Vær opmærksom på, at vi, når samtykket er taget tilbage, ikke kan behandle dine data, og derfor ikke vil kunne tilbyde vores tjenester til dig.

Retten til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Den relevante databeskyttelsesmyndighed i EU-medlemsstaterne kan afgøres enten ved dit sædvanlige opholdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse opstod. Da vi er etableret i Danmark, kan du vælge at kontakte Datatilsynet.

The Danish Data Protection Authority:
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark
Phone no.: +45 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Sådan udøver du din ret

Hvis du har nogen spørgsmål eller er i tvivl i noget vedrørende behandlingen af dine personlige data, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder forklaret ovenfor, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på dataprotection@bettercollective.com.
I henhold til GPPR § 4 har du også som registreret ret til at kontakte vores DPO, som kan kontaktes på dpo@sixtus-compliance.dk

Fastholdelse og Databeskyttelse

Vi indsamler eller beholder ikke dine personlige data længere end det er nødvendigt for formålene forklaret i denne Politik. Vi opbevarer dine personlige data i forskellige tidsperioder, alt afhængig af formålet de blev indsamlet til.

Nogle personlige data kan blive slettet automatisk baseret på den specifikke tidsplan (vi sletter personlige data for inaktive brugere efter 12 måneder, eller f.eks. når cookie-sessionen udløber).

Vi sletter personlige data når du tilbagetrækker tidligere givet samtykke, såsom data indsamlet til direkte markedsføringsformål.
At holde dine data opdaterede og sikre har vores højeste prioritet, når det gælder databeskyttelse. Vi er forpligtet til at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er sikkert og forsvarligt beskyttet mod utilsigtet tab, tyveri, uautoriseret adgang eller brug, brud eller andre potentielle ulovlige aktiviteter.

En anden metode, som vi bruger til at beskytte dine personoplysninger, er adgangskontrol. Kun autoriseret og uddannet personale har adgang til dine personoplysninger, som vi opbevarer, hvilket er nødvendigt for udførelsen af deres job.

Hvem vi deler dine personlige data med

Vi kan dele dine personlige data med tredjepartsleverandører, og andre serviceudbydere vi bruger til at udføre opgaver på vores vegne, i visse tilfælde. Dette muliggør forbedring af vores hjemmesides funktionalitet, brugeroplevelsen for vores produkter og at forsyne dig med vores services. Kategorierne  af modtagere, med hvem personlige data kan blive delt, er:

  • Medlemmer af vores virksomhedsgruppe, hvilket inkluderer ejeren af denne hjemmeside og dens datterselskaber. Vær opmærksom på, at vi bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine data samt beslutter, hvilke af dine data, der skal behandles af andre medlemmer af BC Group. Alle databehandlingsrelationer med datterselskaberne er reguleret af passende aftaler.
  • Enheder, der hjælper os med regelmæssigt at yde og videreudvikle vores tjenester (fx analyser, vedligeholdelse, markedsføring, udvikling). De har lov til at behandle dine oplysninger som rimeligt nødvendige for at kunne udføre delegerede opgaver. Vær opmærksom på, at vi kun bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine data, samt hvilke af dine data, der skal behandles for at udføre delegerede opgaver. Vi indgår i passende kontraktlige relationer med dem for at garantere en sikker behandling af dine personlige data. Tjek vores cookiepolitik side for yderligere information.
  • Offentlige myndigheder og myndigheder håndhævende loven, hvor det er nødvendigt at gøre det, og hvor vi er lovligt påkrævet eller tilladt at gøre det.

Vi vil muligvis overføre dine personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for at kunne levere vores tjenester regelmæssigt, og/eller videreudvikle vores tjenester. Vi træffer alle foranstaltninger i forhold til modtagere af dine personlige data for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og passende sikkerhedsforanstaltninger som defineret i den gældende databeskyttelseslov og især GDPR implementeres. Dine personoplysninger kan overføres til modtageren, som har base i et land, som Europa-Kommissionen anser for at have et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Du kan få flere oplysninger om lande med passende beskyttelsesniveau her.

Vi vil indgå dataovervågningsaftaler efter behov med modtagere af dine data, som vil indeholde standardkontraktsklausuler udstedt af Europa-Kommissionen, hvilket vil forpligte modtageren til at yde et passende beskyttelsesniveau og gennemføre passende beskyttelsesforanstaltninger som defineret i gældende lov om databeskyttelse, og især GDPR, med hensyn til behandling af dine personoplysninger.