Video : Tipsbladet
Superliga

FC København ankede 1312-banner: Nu er der nyt

FC København ankede en bøde på 75.000 kroner for et banner, men kendelsen er blevet stadfæstet.

Fodboldens Appelinstans holder fast - FC København må til lommerne, efter fans i forbindelse med hjemmekampen mod FC Midtjylland i april havde medbragt et banner med teksten 1312.

1312 menes at henvise til bogstaverne acab, som igen hentyder til ordlyden "all cops are bastards".

Og det kostede altså FC København en bøde, som man har været uenig i og derfor anket.

Blandt andet har FCK gjort det klart, at man mener, at ytringsfriheden skal inddrages i en vurdering af, om budskabet er i strid med strafferetslige regler. Og at Disciplinærinstansen ikke skal foretage en afvejlining af ytringsfriheden.

Men Fodboldens Appelinstans holder fast i Fodboldens Disciplinærinstans' vurdering - og derfor står altså FCK's bøde på 75.000 kroner ved magt.

Blandt andet skyldes det, at banneret "fornærmer værdigheden og integriteten af en gruppe mennesker, i nærværende tilfælde politiet, gennem fornærmende og krænkende ord."

"En proportionalitetsafvejning mellem på den ene side en fangrupperings ytringsfrihed og på den anden side hensynet til politiets integritet kan ikke føre til, at det angivne budskab kan anses for berettiget. Det fastholdes i øvrigt, at fremsættelsen af udsagnet ”All Cops Are Bastards” også må anses for strafbart efter almindelige strafferetlige regler," skriver Fodboldens Appelinstans videre.

Afgørelsen kan indbringes for DIF's Appelinstans inden for fire ud af afgørelsen.