Servicevilkår
Tipsbladet - fodbold siden 1948
Generelle

Servicevilkår

Du kan her læse om vilkårene for brug af tipsbladet.dk

Gældende fra den 1. oktober 2023.

Velkommen til Tipsbladet!

Vi håber, du vil nyde vores hjemmeside.

Disse servicevilkår ("vilkårene") regulerer din adgang til og brug af webstedet tipsbladet.dk ("webstedet"), der leveres af Tipsbladet ApS, et dansk selskab (CVR-nummer 35415793) med hovedkontor på Østergade 4, 2., 1100 København K, Denmark ("Tipsbladet", "vi", "os" eller "vores"). Vi har til hensigt at gøre webstedet så behageligt som muligt for dig, men vi er nødt til at have nogle regler på plads. Læs venligst disse vilkår, vores Privatlivspolitik og vores Cookie-politik omhyggeligt, før du surfer på vores hjemmeside og/eller bruger vores tjenester. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, bør du ikke tilgå eller bruge hjemmesiden. Vi betragter din deltagelse i og brug af hjemmesiden som en accept af disse vilkår.

Du skal være mindst 18 år eller have samtykke fra din værge for at få adgang til og bruge vores hjemmeside.

Retten til at få adgang til og/eller bruge webstedet (herunder alle eller nogle af de annoncerede produkter) kan være begrænset i visse jurisdiktioner. Du er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning i forbindelse med din adgang til og brug af hjemmesiden.

1. Indhold på hjemmesiden

1,1. Alt indhold, vi præsenterer på hjemmesiden, er skabt med den største omhu. Vi er ansvarlige for alt indhold på hjemmesiden. Men på visse steder af hjemmesiden henviser vi også til indhold på tredjepartssider (såsom væddemålstilbud hos online bookmakere). Vi kan ikke garantere deres nøjagtighed, fuldstændighed og ajourføring. Når du forlader hjemmesiden, er ejerne af den side, du besøger, ansvarlige for deres indhold.

1,2. På visse steder af hjemmesiden kan du finde oplysninger om forskellige væddemålstilbud fra udvalgte online bookmakere. Bemærk dog, at du ikke vil kunne få adgang til dem, medmindre du er myndig til at deltage i spil.

2. Brug af hjemmesiden

2,1. Vi giver dig en personlig begrænset licens til at bruge og få adgang til hjemmesiden udelukkende på den måde, der er tilladt i henhold til disse vilkår. Din licens er ikke eksklusiv, kan tilbagekaldes af os, og du kan ikke overføre den til andre. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i disse vilkår, er forbeholdt os.

2,2. Det har du ikke lov til:

  • at udnytte hjemmesiden eller noget af dens indhold kommercielt på nogen måde;
  • på nogen måde ændre nogen del af hjemmesiden eller indholdet;
  • at udføre, lette eller organisere data mining eller web scraping i relation til hjemmesiden og/eller noget af indholdet; eller
  • udvikle og oprette en lignende eller konkurrerende hjemmeside, produkt eller service.

2,3. Vi kan beslutte at ændre, suspendere eller lukke hjemmesiden (helt eller delvist) til enhver tid, med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller nedlukning af hjemmesiden eller nogen del deraf.

3. Immaterielle rettigheder

3,1. Hjemmesiden og alt dens oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet ejes af Tipsbladet eller dennes licensgivere og er beskyttet af international lovgivning om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder.

3,2. Du må ikke bruge noget af materialet på vores hjemmeside til forretningsformål uden at vi eller vores licensgivere har givet dig en licens til det.

4. Dine personlige oplysninger

4.1. Dit privatliv er vigtigt for os. Med det i tankerne har vi udviklet Privatlivspolitik for at du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, videregiver og gør brug af personlige oplysninger. Vi er forpligtet til at opretholde og anvende disse principper for at sikre, at fortroligheden af dine personlige oplysninger er beskyttet og sikret. Du kan læse mere i vores Privatlivspolitik.

5. E-mail-politik

5,1. Vi sender ikke e-mails ud, medmindre du specifikt beder om det.

6. Ansvarsbegrænsning

6,1. Vores hjemmeside og tjenester er kun til personlig brug. Vi har derfor intet ansvar over for dig i tilfælde af tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

6,2. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af din brug af hjemmesiden og/eller nogen af vores tjenester, medmindre et sådant tab eller skade med rimelighed kan forudses af os som et resultat af en defekt på hjemmesiden og/eller vores tjenester.

6,3. Hvis vi pådrager os ansvar over for dig, vil et sådant ansvar ikke overstige de samlede gebyrer, du har betalt til os for vores tjenester i løbet af tolv (12) måneder forud for den hændelse, der resulterer i ansvaret, og vores ansvar over for dig vil under ingen omstændigheder overstige et beløb på EUR 100 (et hundrede euro).

6,4. Intet i disse vilkår begrænser vores ansvar, hvor det er forbudt ved lov, for eksempel, hvor vores (eller vores medarbejderes eller agenters) uagtsomhed forårsager død eller personskade, eller der har været svig eller svigagtig vildledning.

7. Skadesløsholdelse

7,1. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Tipsbladet og alle vores associerede selskaber og alle vores ledere, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle krav, søgsmål, anmodninger, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller natur, herunder, men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsmæssige omkostninger, anlagt af tredjeparter som følge af: i) din misligholdelse af disse vilkår; ii) din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder; og/eller iii) din brug af dette websted.

8. Ændringer til disse vilkår

8,1. Vi forbeholder os retten til at ændre eller supplere disse vilkår til enhver tid. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden og angive datoen for deres ikrafttræden. Fortsætter du med at bruge hjemmesiden, betragtes det som din accept af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, bør du stoppe med at bruge hjemmesiden, før sådanne vilkår træder i kraft.

9. Gældende lov og værneting

9,1. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyntagen til dansk rets principper for lovvalg. I tilfælde af tvist accepterer du jurisdiktionen for den kompetente domstol i Danmark.

10. Diverse

10,1. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Tipsbladet med hensyn til dette websted og din brug af webstedet. Såfremt nogen del af disse vilkår fastslås at være ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder, så vil den bestemmelse, der er ugyldig eller som ikke kan håndhæves blive anset for erstattet af en bestemmelse, der er gyldig og som kan håndhæves, og som  svarer til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de resterende bestemmelser i vilkårene skal fortsat være gældende. Hvis Tipsbladet undlader at reagere på din eller andres misligholdelse ved en given lejlighed, giver Tipsbladet ikke afkald på sin ret til at reagere på fremtidige eller lignende misligholdelser. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden vores samtykke. Vi kan frit overdrage disse vilkår.

10,2. Disse vilkår og betingelser er tilgængelige på webstedets sprog. De specifikke vilkår og betingelser, under hvilke du underskriver din aftale, vil ikke blive opbevaret individuelt af BC.