Generelle

Krav til Don Ø: Må gå 6 mio. ned i løn

Hovedaktionær kræver, at Flemming Østergaard går kraftigt ned i løn. Østergaard har de seneste tre år haft en årsløn på 9 millioner kroner.

Don Ø. får brug for hans opsparing i den kommende tid, får fremøver vil han få skåret en væsentlig del af sin løncheck.

Sådan lyder kravet for en af hovedaktionærerne i Parken Sport & Entertainment, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), i hvert fald hvis de skal være med til at finansiere en aktieudvidelse på 500 millioner kroner. Aktieudvidelsen skal redde Parken S & E, der står til at få et underskud på mere end en kvart milliard kroner.

De seneste tre år har Flemming Østergaard kunne hæve 27 millioner i banken. Det svarer til en årsløn på 9 millioner kroner for topposten i Parken. Beløbet dækker over bestyrelseshonorar, aktieoptioner og betalinger for særlige ydelser.

Men fremover må Don Ø. nøjes med sin løn som bestyrelsesformand, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger på et par millioner om året. Det fortæller manden bag den nye skattereform og LD's direktør Carsten Koch:

– For at vi skulle tegne vores andel (altså købe ca. 30 pct. af de ny aktier), har vi stillet en række betingelser. En af dem er, at han får en mere normaliseret rolle i bestyrelsen, og dertil hører også en normaliseret honorering.

– Og det krav har Flemming Østergaard tilgodeset, siger han.

Carsten Koch indrømmer også, at der har været uklarheder omkring de penge Flemming Østergaard har modtaget for sit virke i Parken.

– Det har været lidt vanskeligt for os at få klarhed over, hvad den pågældende honorering har været for, så det har været væsentligt for os, at det nu er slut med det, siger Carsten Koch, der også har sat en stopper for bonusser og aktieoptioner.

Den tidligere skatteminister kommer også ind på, hvor meget snor man vil give Don Ø. i fremtiden.

– I den deal, vi har lavet med Parken i forbindelse med aktieudvidelsen, har vi noteret os, at Flemming Østergaard vil holde op, når fylder 70 år. Og det vil vi respektere. En aftale er en aftale, men vi kan selvfølgelig ikke forhindre, at nogen kommer med andre forslag.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer nu 27,06 procent af aktierne i Parkens Sport & Entertainment. De to andre hovedaktionærer er fynboen Erik Jensen Skjærbæk, der har 15,58 procent, og vindues-milliardæren Karl Peter Korsgaard Sørensen, som har 15,6 procent.