Video : Tipsbladet
1. division

Nu står EfB-spillere frem med anklager mod Hyballa

Nu står spillerne i Esbjerg frem, ifølge Ekstra Bladet, og bekræfter de anklager, der er blevet rejst mod træner Peter Hyballa.

Han er blevet anklaget for at have slået sine spillere, og der har været udtrykt mistillid til træner Peter Hyballa i Esbjerg fB. Hidtil anonymt fra spillertruppen på grund af ansættelsesforhold i Esbjerg.

Men nu står 21 spillere fra Esbjerg-truppen frem og bekræfter Peter Hyballa-anklagerne, der har været i de danske medier de sidste uger.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anklager, som Peter Hyballa i øvrigt har afvist - det har han gjort til Ekstra Bladet tidligere.

Brevet har de 21 spillere fra truppen sendt til ledelsen i håb om, at man vil tage handling. Men ifølge Ekstra Bladet har der været tavshed fra ledelsen, og dermed lader det ikke til, at der er nogen afklaring på balladen i Esbjerg i den nærmeste fremtid. Spillerne fortæller også i brevet, at man har talt med både direktør Brian Knudsen og ejer Paul Conway - uden at det har medført ændringer.

I brevet skriver spillerne blandt andet:

- Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger, og hvad der efter vores opfattelse kan tolkes som regulær mobning, som rækker langt ud over de i forvejen vide rammer, der er i fodboldverdenen, står der i brevet.

Senere skriver spillerne om konkrete eksempler på, hvordan de mener, at Peter Hyballa har stået for fysiske overgreb:

- Efter en træningskamp, hvor Peter Hyballa under kampen har været meget utilfreds, går en spiller forbi Peter Hyballa i omklædningsrummet, hvor han vælger at give spilleren et rimelig hårdt slag/dask med flad hånd ned ad ryggen.

- Spilleren vælger at gå videre, men synes det var en underlig ageren. Lige efter går spilleren så forbi Peter Hyballa igen inde i omklædningsrummet og her giver han så spilleren, igen, et hårdt slag/dask ned ad brystet, igen med flad hånd.

- Efter det står spilleren lidt forvirret og kigger rundt for at se om andre så det, hvilket han kan konstatere er tilfældet. Desuden er der flere holdkammerater i badet, som kan se, at der er efterladt et rødt mærke på brystet grundet slaget.

De 21 spillere, der har underskrevet brevet, er: Simon Bækgård, Jeppe Brinch, Jeppe Højbjerg, Jakob Ankersen, Mads Larsen, Kevin Conboy, Zean Dallügge, Mads Kikkenborg, Emil Holten, Patrick Egelund, Jonas Mortensen, Yuriy Yakovenko, Lasha Parunashvili, Marcus Kristensen, Kristoffer Lund Hansen, Marcus W. Hansen, Oliver Svendsen, Mads Borchers, Marcus Gudmann, Viktor Tranberg og Phun Mang.

Siden Peter Hyballa overtog cheftrænerjobbet i Esbjerg, har han blandt andet smidt fire mand ud af førsteholdstruppen, sendt medlemmer af staben væk, og så er han altså blevet anklaget for fysisk afstraffelse af spillere samt psykisk terror. Han har som nævnt afvist anklagerne, der frem til nu er blevet fremsat anonymt af spillere. Men Kasper Pedersen, der har forladt klubben, stod tidligere i ugen frem og bekræftede anklagerne.

Tipsbladet.dk arbejder på at få kommentarer på sagen - tidligere har Esbjerg dog afvist anmodninger om interview med EfB-træneren.

----

Herunder kan du læse hele brevet, der er udsendt på vegne af Spillerforeningen:

Dette brev er udsendt på vegne af nedenstående spillere i Esbjerg fB.
Åbent brev til ledelsen i EfB

Undertegnede medarbejdere i EfB, udtrykker med dette brev deres stærke mistillid til træner Peter Hyballa og dennes stab.

Peter Hyballa har efter vores klare opfattelse hverken de fornødne faglige eller menneskelige egenskaber til at lede spillertruppen.

Dette har blandt andet manifesteret sig ved, at et stort antal spillere har været skadet fysisk som direkte følge af en hårdhændet træning uden hensyntagen til individuel dosering. Mange af disse spillere er helt unge og er netop ankommet til EfB.
Der er fra Peter Hyballas side en fundamental og manglende forståelse for skadernes omfang og karakter, hvilket efter vores og fysioterapeutens opfattelse blot vil forlænge skadesperioden for den enkelte spiller.
Klubbens tidligere læge, Kasper Hermansen, har udtrykt, ”…at det er bekymrende, at Peter Hyballa tilsidesætter den lægelige vurdering og faglighed på trods af et velinformeret grundlag…”

Ligesom det er det for os spillere, må dette udsagn også for klubbens ledelse være et alvorligt tegn på dårlig og manglende daglig ledelse der i værste fald kan få unødvendige helbredsmæssige konsekvenser for spillere.

Peter Hyballa tilsidesætter og modarbejder endvidere åbenlyst klubbens nyansatte fysioterapeut, som efter få dages træning og gentagne nedladende opførsel overfor fysioterapeuten brød grædende sammen.

Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger, og hvad der efter vores opfattelse kan tolkes som regulær mobning, som rækker langt ud over de i forvejen vide rammer, der er i fodboldverdenen.

Som det har været beskrevet i medierne, har trænerteamet taget billeder af os, spillere, i bar overkrop for angiveligt at ”måle” vores fitness. Det er vores opfattelse at billederne ligger på en privat mobilenhed ejet af en fra trænerteamet. Vi har ikke tillid til, at disse billeder behandles i overensstemmelse med vores ønsker og gældende lov, og vi kræver derfor disse billeder slettet fra den pågældende enhed samt alle andre steder hvor de måtte være havnet.

Der har endvidere været tilfælde af - hvad af nogle spillere er blevet tolket som fysiske overgreb - i overværelse af spillertruppen. Vi skal benytte denne lejlighed til i fællesskab konkret at berette samt bekræfte nogle af disse eksempler på disse hændelser. Grundet frygt for repressalier er hændelserne gengivet uden navne. Vi skal dog påpege, at hændelserne er gået udover underskrevne spillere, og en eller flere af underskrevne spillere kan bevidne disse.

En spiller er gentagende gange blev udsat for såkaldt bodyshamming. Spilleren er gentagende gange blevet kaldt tyk, og træneren har ved flere lejligheder under træningerne taget fat i siden af spillerens mave samt brystkasse for at understrege sin utilfredshed med spillerens krop. På denne måde er spilleren blevet udstillet foran hele holdet. Ved en konkret situation tager træneren først fat i siden, for derefter at trække op i spillerens trøje og nive fat i brystet.
En spiller er gentagende gange blevet kaldt ’dum’ og ’stupid horse’. Intet af dette er sagt med et glimt i øjnene eller lignende. Det er alt sammen sendt afsted med en meget hånende og nedladende tone.

Efter en træningskamp, hvor Peter Hyballa under kampen har været meget utilfreds, går en spiller forbi Peter Hyballa i omklædningsrummet, hvor han vælger at give spilleren et rimelig hårdt slag/dask med flad hånd ned ad ryggen. Spilleren vælger at gå videre, men synes det var en underlig ageren. Lige efter går spilleren så forbi Peter Hyballa igen inde i omklædningsrummet og her giver han så spilleren, igen, et hårdt slag/dask ned ad brystet, igen med flad hånd. Efter det står spilleren lidt forvirret og kigger rundt for at se om andre så det, hvilket han kan konstatere er tilfældet. Desuden er der flere holdkammerater i badet, som kan se, at der er efterladt et rødt mærke på brystet grundet slaget.

Under en træning en dag efter en træningskamp, hvor Peter Hyballa har været utilfreds med en spiller, udstiller Peter Hyballa den pågældende spiller foran hele truppen. Det gøres ved, at Peter Hyballa under en samling på dagen, tager sin fløjte og fløjter alt hvad han kan, den pågældende spiller direkte ind i det ene øre. Herefter siger Peter Hyballa, at spilleren skal tage 20 armbøjninger, fordi han er så dårlig til at presse.

Under en træningskamp er træneren igen meget utilfreds. Træneren begynder at tale om de enkelte spilere, og siger direkte henvendt til en specifik spiller ’you are a joke’ ’I can just call the owners and then it’s bye bye’.

Efter der kom offentlig beskrivelse af noget af det der er foregået i vores trup, har Peter Hyballa udvidet sine metoder med – på daglig basis – at være sarkastisk omkring hvad ”man” må i Danmark og hvad man ikke må. I et TV-indslag i Onside ser man et tydeligt eksempel herpå; først simulerer han et slag til kroppen, hvorefter han stopper sig selv og slår ud med armene fordi man ikke må slå i Danmark.
På et møde med Peter Hyballa oplever en fysioterapeut og en spiller, at Peter Hyballa proklamerer, at ”…nu har jeg været rar, men det er slut nu. Den gamle Peter Hyballa er tilbage”.
Han har skabt et træningsmiljø i klubben som på ingen måde er befordrende for at gøre os bedre fodboldspillere hverken som individuelle spillere eller som hold.

Undertegnede spillere finder det beklageligvis nødvendigt at meddele ledelsen af EfB, at vi har mistet respekten for Peter Hyballa som leder og inspirator. Det fremgår tydeligt, af både Peter Hyballas udtalelser i pressen, samt den meget tydelige fortsatte hånende og nedladende adfærd under træninger mv., at Peter Hyballa ingen respekt har for spillerne i truppen, eller noget begreb om, hvordan man bør agere som en leder.

Vi har svært ved at se, hvordan han på nogen måde kan bringe klubben videre i en retning mod den succes, som vi alle ønsker, og som vi alle er parate til at arbejde hårdt for.

Vi skal henvise til Peter Hyballas historik, hvoraf tydeligt ses et lignende mønster i en lang række andre klubber, som han er blevet afskediget fra.

Det er vigtigt for os at understrege, at dette brev ikke er et ønske om at vende tilbage til ”gamle tider” i EfB.
Vi har faktisk stor forståelse for, at der må og skal ske organisatoriske ændringer.
Til gengæld har vi en forventning om, at dette foregår på en ordentlig og anstændig måde og i overensstemmelse med de fagretslige spilleregler i Danmark.

Vi har sammen eller enkeltvis ved flere lejligheder gjort opmærksom på vores bekymringer og utilfredshed overfor klubbens ledelse. Senest har vi stået 8 mand på Direktør Brian Knudsens kontor for i detaljer at beskrive, hvordan arbejdsmiljøet i klubben er. Umiddelbart derefter fik vi også lejlighed til at fortælle det samme til Bestyrelsesmedlem Paul Conway. Vi føler i den grad, at der overhovedet ikke bliver handlet på vores synspunkter og meninger, og vi er oprigtig rigtig, rigtig trætte af at høre om, det er få spillere som skaber problemerne eller at der er tale om tilpasninger til en anden spille- og træningsstil. Vores utilfredshed har INTET med den del at gøre, og vi er mange underskrivere af dette brev. Vi er overordnet meget overraskede over, at der heller ikke fra klubbens ledelse udvises nogen respekt for os som spillertrup og mennesker, når vi gentagende gange har forsøgt at råbe op. Det er meget uforståeligt for os som medarbejdere i EfB, at den udviste adfærd fra trænerens side accepteres, og alle vores bekymringer bare fejes af bordet og negligeres. Det kan ikke være de værdier EfB, skal stå for.

Her til sidst, vil vi gerne sige, at dette brev er et udtryk for vores desperation og behov for at blive hørt. Ingen af vores tidligere forsøg på at råbe ledelsen op, har skabt de nødvendige ændringer, eller sikret et trygt og godt arbejdsmiljø at være i. Vi er naturligvis bekendt med, at Spillerforeningen på vores vegne for lang tid siden haft et videomøde med Brain Knudsen og Lars Vind hvor flere af ovenstående episoder er blevet italesat. Senere har Spillerforeningen henvendt sig skriftligt til klubben med vores frustrationer mv. Heller ikke Spillerforeningen har fået et meningsfyldt svar tilbage. Desuden har ledelsen i EfB, ved flere forskellige personer, tegnet et forkert og løgnagtigt billede af vores virkelighed i medierne ligesom Peter Hyballa offentlig har bedt om navne på implicerede og utilfredse spillere.
Vi har derfor ikke kunne se andre udveje og vi finder det derfor påkrævet, af vi fremsender dette brev til medierne den 29. juli 2021.

Dette brev er tiltrådt og underskrevet af;
Simon Bækgård, Jeppe Brinch, Jeppe Højbjerg, Jakob Ankersen, Mads Larsen, Kevin Conboy, Zean Dallügge, Mads Kikkenborg, Emil Holten, Patrick Egelund, Jonas Mortensen, Yuriy Yakovenko, Lasha Parunashvili, Marcus Kristensen, Kristoffer Lund Hansen, Marcus W. Hansen, Oliver Svendsen, Mads Borchers, Marcus Gudmann, Viktor Tranberg og Phun Mang