Video : Tipsbladet
Generelle

Oprør i dansk klub - vil af med bestyrelsen

En større gruppe medlemmer har samlet underskrifter ind til en ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben Fremad Amager, da den vil gøre op med, hvordan tingene er blevet kørt de seneste år. Formand Erik Truelsen står for skud, hvis der opnås opbakning til generalforsamlingen.

Gennem længere tid har Tipsbladet afdækket, hvordan økonomiske problemer og intern uro har været en fast del af hverdagen i Fremad Amager Elite.

Nu kan Tipsbladet så løfte sløret for, at det ikke kun er i klubbens elitesatsning, at der sker ting under overfladen.

Flere medlemmer af Boldklubben Fremad Amager - ledet af Mohammed Abdalas, klubbens tidligere spiller og træner på akademiet - er nemlig gået sammen, da de ønsker en ny retning for Boldklubben Fremad Amager og akademiet.

Gruppen vil med andre ord vælte den siddende bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling den 27. juni for at tage Boldklubben Fremad Amager i en ny retning.

- Jeg kan bekræfte, at vi er en gruppe medlemmer, der har fået opbakning, så der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi håber, at der sker noget nyt for Boldklubben Fremad Amager, oplyser Mohammed Abdalas til Tipsbladet.

Ifølge vedtægterne kræves der 30 underskrifter til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Dem har man altså indhentet, og nu er der så generalforsamling blot få måneder efter den ordinære, som efterlod fire ledige bestyrelsessæder.

Ifølge flere kilder, Tipsbladet har talt med, er ønsket fra gruppen med Mohammed Abdalas i spidsen en helt ny bestyrelse eller bestyrelsessammensætning, som gennem 17 år har haft Erik Truelsen som formand. Derfor er det ikke aktuelt at besætte nogle af de ledige bestyrelsesposter, som lige nu er tilgængelige.

Ifølge Mohammed Abdalas står klubben i stampe, og det vil man nu forsøge at gøre noget ved.

- Vi vil få sat gang i udviklingen af klubben. Starte pigefodbold og sikre bedre forhold for trænere, ledere og frivillige. Vi skal gøre klubhuset til et samlingspunkt. Vi har ikke noget i klubhuset, der kan samle vores medlemmer, og det vil vi gerne have. Det er faktisk mange små ting, som mangler i forhold til at være en forening.

Også på akademiet er det et ønske at gøre op med visse ting, så der kan spilles elitefodbold på Amager i årene frem.

Tipsbladet er således i besiddelse af en mail, hvor flere ansatte og tidligere ansatte på akademiet beretter om racistiske og nedladende bemærkninger fra særligt to ansatte på AC Amager Academy. En mail Boldklubben Fremad Amager også har fået tilsendt.

Afsenderne af mailen har set det som sidste udvej at råbe op om oplevelserne, da fornemmelsen har været, at styregruppen for akademiet og leder af AC Amager Academy, Nikolaj Borge, har vendt det døve øre til. I stedet for dialog er nogle af dem, der sagde fra, blevet mødt af en fyreseddel. Sådan en modtog Mohammed Abdalas blandt andre tidligere på året.

- Nogle prøver at bruge det som begrundelse, men jeg har selv haft løbende dialog med bestyrelsen, så de kender godt til det her. Der er bare ikke sket noget, og når der sidder en bestyrelse, som ikke har nogen visioner eller retning, så forsøger man at gøre noget.

Akademiet er drevet af Boldklubben Fremad Amager, B1908 og indtil 30. juni Fremad Amager Elite, der her træder ud af samarbejdet. Erik Truelsen, der er formand i Boldklubben Fremad Amager, sidder i øvrigt i styregruppen for akademiet.

Mohammed Abdalas ønsker ikke at kommentere yderligere og vil derfor ikke svare på, om han selv vil stille op til bestyrelsen eller formandsposten i Boldklubben Fremad Amager.

Akademilederen reagerer
Tipsbladet har forelagt akademileder Nikolaj Borge oplysningerne og den mail, hvori der blandt andet er konkrete eksempler på racistisk og nedladende adfærd fra ansatte på akademiet, og spurgt ham, hvorfor han ifølge afsenderne på mailen ikke har gjort noget ved det.

Hertil er han kommet med følgende skriftlige svar.

- Det er korrekt, at vi har stået over for udfordringer vedrørende upassende adfærd på akademiet. Så snart jeg blev opmærksom på specifikke klager tilbage i august – og altså længe før den mail, du refererer til – iværksatte jeg øjeblikkelige tiltag for at undersøge og håndtere disse anklager i samarbejde med styregruppen og min arbejdsgiver, Fremad Amager Elite ApS.

- Vi er nu i gang med at etablere klare procedurer for fremtiden. Medarbejderen, der oplevede racisme og opsagde sit arbejde hos os, er nu genansat, og vi har faciliteret dialog mellem de involverede parter for at sikre forsoning og bedre forståelse fremadrettet.

Nikolaj Borge ønsker dog ikke at gå yderligere i detaljer omkring flere af de fyringer, som har fundet sted i løbet af det seneste halve år og baggrunden for dem.

- Alle opsigelser i april var et direkte resultat af Fremad Amager Elite ApS' beslutning om at trække sig fra akademiet pr. 30. juni 2024, og jeg blev bedt om at opsige alle ansatte af denne grund, ligesom jeg selv har modtaget en lignende opsigelse.

- Derudover er der fortrolighed omkring personalesager, som jeg respekterer. Det er vigtigt at påpege, at ingen trænere er blevet fyret for at sige fra mod opførsel, de fandt upassende. I et enkelt tilfælde, hvor en medarbejder blev fritstillet i slutningen af april, var det efter ønske fra styregruppen baseret på en række faktorer, som jeg ikke kan gå i detaljer med offentligt.

Derudover giver det ikke Nikolaj Borge søvnløse nætter, hvis en ny bestyrelse fra den 27. juni skal stå for retningen i Boldklubben Fremad Amager.

- Jeg er fuldt engageret i min rolle og i missionen for AC Amager Academy. Jeg respekterer og er forberedt på alle beslutninger, som vores styregruppe træffer, inklusiv eventuelle ændringer i ledelsen. Min primære bekymring er og vil altid være at fremme et positivt og respektfuldt miljø på akademiet, uanset de administrative ændringer, der kan forekomme.

Tipsbladet har også forsøgt at få en kommentar fra Erik Truelsen, formand i Boldklubben Fremad Amager og en del af styregruppen i AC Amager Academy, men han er endnu ikke vendt tilbage med et svar.

Fremad Amager er en af Købehavns større fodboldklubber med knap 1000 medlemmer ifølge opgørelsen fra 2023 på DBU's hjemmeside.