Landshold

Brøndby angriber reglerne

Brøndbys anke af bøllesagen fra Parken er en direkte kritik af DBU's regelsæt, som klubben ikke finder fyldetstgørende.

Brøndby er ikke tilfreds med DBU' regelsæt omkring 'objektiv udebaneansvar,' hvor klubberne tildeles ansvaret for deres medrejsende fans ' opførsel og dermed kan straffes for det, hvis der opstår ballade.

Brøndby valgte onsdag at anke den store bøde på 150.000 kroner fra balladen i forbindelse med kampen mellem FC København og Brøndby i september 2010. En sag der startede med en bøde på 200.000 kroner fra DBU's disciplinærudvalg, som blev tildelt sammen med en bøde på 10.000 kroner fra ballade fra udekampen mod Lyngby.

Begge sager blev anket til DBU's Appeludvalg, som frikendte Brøndby omkring Lyngby-kampen men stadfæstede dommen fra Parken dog med en bødenedsættelse på 50,000 kroner.

Brøndbys nye anke, der skal behandles af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg, handler meget om, at Brøndby ikke opfatter DBU's regelsæt om objektivt udebaneansvar som et system, der fungerer.

- Det er vigtigt at slå fast, at vores nye anke er indgivet af samme grund som den første. Vi mener ikke, at systemet bunder i, at DBU har taget stilling til regelsættet men ikke juraen, siger Brøndbys sikkerhedschef Emil Bakkendorff til tipsbladet.dk.

- Vi bliver dømt for det fulde ansvar i sagen fra Parken men mener kun at vi har delvis indflydelse.

LÆS OGSÅ: Brøndby kæmper videre i bøllesag

Brøndby blev frikendt i ballade-sagen fra Lyngby Stadion med den begrundelse, at stadionforholdet gjorde, at man ikke kunne være sikker på, at ballademagere udefra ikke havde sneget sig ind i afsnittet til Brøndbys fans og været med til at skabe balladen. En begrundelse, der har vakt undren i Brøndby.

- I Lyngby handlede det udelukkende om sportsfaciliteterne og ikke andet. Der var ikke nævnt noget om kontrollører, kropsvisiteringer eller andet. Til vores udekampe i Parken og andre steder er det ikke os, der 100 procent står for kontrollen om, hvem der bliver lukket ind.

- Til FCK-kampen i september havde vi ikke lagt begrænsninger ind i forhold til billetsalget. Med mindre vi kunne genkende nogle af ballademagerne, kunne alle i princippet købe sig en billet. Vi fungerede groft sagt som et slags udvidet billetsalg til kampen. Vi bliver alligevel tildelt hele ansvaret uden at der bliver taget hensyn til kropsvisiteringer, kontrollørernes job, billetsalget på selve dagen og andre faktorer, hvor vi intet har med sagen at gøre, siger Emil Bakkendorff.

På selve kampdagen19. september 2010 blev der angiveligt solgt flere hundrede billetter til brøndby-fans uden for Parken. Et billetsalg som Brøndby ikke stod for og dermed ingen mulighed havde for at kontrollerer køberne.

- Vi forsøger ikke at løbe fra et ansvar. Vi og alle andre parter er enige om, at der er et problem, og vi har som bekendt siden indført fysiske tiltag i et forsøg på, at dæmme op for ballademagerne.

- Men sagen bliver principiel, da der er en række ubesvarede spørgsmål om, hvad der kan have spillet ind på ballade.

- Kunne der være gjort mere for at stoppe indsmuglingen fyrværkeri ved indgangen? Kunne der have været en bedre kontrol af hvem der blev lukket ind? Hvad med selve slagsmålet, der udviklede sig. Var det fremprovokeret af vores fans, af myndighederne, af FCK-kontrollører, vores egne kontrollører eller af en gruppe, der havde skaffet sig adgang til tribuneafsnittet, spørger Emil Bakkendorff.

Brøndby har i foråret forsøgt at æmme op for ballademagerne ved at indføre en mild kontrol af billetkøberne. Det meget omtalte finger-scanningssystem til forårets første udekamp i Parken blev ingen succes, da det resulterede i et kæmpe boykot fra Brøndbys fans.  Til den kommende udekamp mod OB er et nyt system på prøve, hvor navn på billetten skal præsenteres sammen med id ved indgangen til stadion.

Brøndby afventer nu behandlingen fra appeludvalget fra Danmarks Idræts Forbund.