Landshold

Elitetræner-boom i Danmark

DBU oplever en stigende interesse for at blive elitetræner

'Mandags-trænere' findes der i tusindevis af i Danmark og har gjort det længe. Men interessen for at blive rigtig træner og blive det på eliteniveau har aldrig været større end i øjeblikket.

For andet år i træk er antallet af ansøgere til DBUs A-træneruddannelse steget markant. A-træneruddannelsen er den næsthøjeste træneruddannelse i både DBU og UEFA-regi.

120 trænere har i år søgt om at få en plads på DBUs A-træneruddannelse til næste sæson, en uddannelse, der er målrettet mod elitearbejde for ungdom og senior, skriver DBU.dk

De mange ansøgninger har resulteret i, at DBU for andet år i træk har valgt at oprette tre hold med plads til i alt 72 kursister. I 2004-06 gennemførte man hvert år et hold med A-kursister, mens man i 2007 og 2008 havde to hold.

- Det er da klart, at det faktum, at vi nu har indført A-licenskrav for trænere, der arbejder i vores ungdoms-eliteklubber, har alt andet lige givet en øget efterspørgsel på vores træneruddannelse. Men derudover ser vi også, at mange trænere ønsker en A-licens, da det også bliver et konkurrenceparameter imellem trænerne. Herudover ønsker mange også at dygtiggøre sig og blive en endnu bedre træner. Og det er jo rigtigt positivt for dansk fodbold, forklarer træneruddannelseskonsulent Peter Rudbæk.

- Vi optager i øjeblikket cirka 60 procent af de ansøgere, der søger. Dermed sikrer vi, at kvaliteten i uddannelsen bevares og at den fortsat ligger på et meget højt niveau. Så selv om mange i år har fået afslag, er muligheden der jo naturligvis igen næste år, siger Rudbæk,

- På pigesiden har cirka 80 procent af ansøgerne fået en plads. At der nu er så mange, der ønsker en A-licens, skyldes især, at der på pigesiden er kommet et stort ønske for at sikre sig kvalificerede trænere, samt at der nok også tidligere været en mindre tradition for at sikre sig en elitær træneruddannelse på pigesiden. I dag ønsker man i klubberne kvalificerede trænere lige meget hvilke hold, du træner.

I alt er 310 fodboldtrænere i øjeblikket registeret med gyldig A-licens.