Superliga

Brøndby slipper med 150.000 kr for ballade

DBU's Appeludvalg har stadfæstet Brøndbys ansvar for balladen i Parken 19. september 2010 men nedsat bøden med 50.000 kroner

Brøndby blev i efteråret idømt en bøde på 200.000 kroner for den voldsomme uro blandt klubbens fans i forbindelse med udekampe i Parke3n mod FC København. Siden ankede Brøndby kendelsen, der siden har været til behandling hos Appeludvalget.

Udvalget  har nu nået en afgørelse, der stadfæster klubbens ansvar i forhold til regelsættet om 'objektivt udebaneansvar men bøden bliver alligevel sat ned med 50.000 kroner, den nu bliver på 150.000 kroner.

- Ud fra de modtagne indberetninger må det lægges til grund, at udeholdets tilskuerafsnit i tilstrækkelig grad var indrettet og sikret på en sådan måde, at det må anses for Brøndby IFs tilskuere, der befandt sig i afsnittet. Brøndby IF vil således kunne pålægges objektivt ansvar for disse tilskueres opførsel.

- Appeludvalget finder ved fastsættelsen af sanktionen, at der er tale om et andengangstilfælde, og at det udøvede hærværk må anses for omfattende såvel i tidsmæssig udstrækning som i omfang. Dette må tillægges skærpende betydning.

- I øvrigt bemærker appeludvalget, at disciplinærudvalgets skrivelse af 9. juli 2010 indeholdende regler om strafudmålingen ikke er bindende for appeludvalget, konstaterer udvalget i kendelsen.

Da Brøndby modtog den store bøde havde klubben også modtaget en mindre bøde på 10.000 kroner for uroligheder blandt holdets fans i forbindelse med kampen mod Lyngby. Den dom valgte Brøndby også at anke og få nu medhold.

- Ud fra de modtagne indberetninger kan det ikke lægges til grund, at udeholdets tilskuerafsnit var sikret forsvarligt, og at der var truffet de fornødne organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at kun udeholdets tilskuere fik adgang til det afgrænsede tilskuerafsnit. Det kan derfor ikke anses for godtgjort, at kun Brøndby IFs tilskuere befandt sig i afsnittet, og Brøndby IF kan derfor ikke pålægges objektivt ansvar for disse tilskueres opførsel, skriver udvalget i afgørelsen, og uddyber:

- Der kan heller ikke pålægges Brøndby IF ansvar for de hændelser, der fandt sted andre steder på stadion og uden for stadion, idet det objektive ansvar kun kan gøres gældende for de hændelser, der har udspring i det tilskuerafsnit der er allokeret til Brøndby IF.

DBU's disciplinærudvalg har siden anken tilbage i oktober ikke kunnet behandle de sager, der er kommet ind, og først nu kan udvalget atter optage arbejdet, der blandt andet indeholder en sag mod Brøndby, to omkring FC København og en omkring OB-fans.