Video : Tipsbladet
Generelle

Indgiver konkursbegæring af Fremad Amager

Ifølge Tipsbladets oplysninger har en kreditor indgivet en konkursbegæring af Fremad Amager.

Fremad Amager har de seneste mange uger været ramt af den ene skandalesag efter den anden.

Tipsbladet har afdækket samtlige afkroge af stormvejret i Fremad Amager, som begyndte med, at klubben gennem flere år har haft en lang række udeståender til et hav af kreditorer - herunder klubber, agenter og tidligere ansatte.

Fremad Amager erklærede sig på den baggrund insolvent efter en konkret sag i Fogedretten, som Tipsbladet kunne afsløre. Det fik den konsekvens, at man mistede retten til at skrive nye kontrakter, og det gælder for så vidt stadig.

Nu kan det hele så ende i tvangsnedrykning, da Tipsbladet har set dokumentation for, at en kreditor har indsendt en konkursbegæring på vegne af et udestående. Vi er bekendt med beløbets størrelse, men kan af hensyn til vores kilder ikke oplyse det. Indstillingen til konkursbegæring er sket gennem et eksternt firma, der varetager kreditors interesser herfra.

- Processen vil være, at skyldneren bliver indkaldt til et møde i Skifteretten. Hvis kravet er klart, og det ikke kan betales, så vil der som udgangspunkt blive afsagt et konkursdekret, siger konkursadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma til Tipsbladet.

Udebliver Fremad Amager fra det kommende møde i Skifteretten, som de har gjort flere gange før ved møder i Fogedretten, kan der i udgangspunktet stadig afsiges konkursdekret - dog er der nogle forbehold i det tilfælde.

De kan også bare dukke op i Skifteretten med pengene, men sker det ikke, og Skifteretten afsiger konkursdekret, vil det få alvorlige konsekvenser for Fremad Amager.

- Hvis skifteretten afsiger konkursdekret over en under DBU hørende klub, rykkes den af konkursdekretet omfattede klubs 1. seniorhold 2 rækker ned i forhold til den placering, som ville have været resultatet, hvis man så bort fra virkningen af denne § 33.4 og andre ekstraordinære rokeringer, fremgår det af DBU's love.

Det vil altså sige, hvis der blev afsagt konkursdekret i dag, at Fremad Amager rykker ned i Danmarksserien. Konkursdekrettet vil også få yderligere konsekvenser, da klubbens 1. hold suspenderes med omgående virkning.

Det betyder, at Fremad Amager vil blive taberdømt 0-3 i den resterende del af sæsonen og modstanderholdet tildeles tre point. Resultaterne før konkursdekretets afsigelse fastholdes. Derudover bortfalder Fremad Amagers kontraktfodboldtilladelse i et år med start fra udgangen af det kalenderår, som konkursdekretet blev afsagt i, fremgår det af DBU's love.

Udover de sportslige konsekvenser for Fremad Amager, så vil skyldneren - i det her tilfælde ejer Lars Hein - heller ikke have råderet over sine ejendele i Fremad Amager. En kurator vil varetage konkursboet, hvis der bliver afsagt konkursdekret, og have kreditorernes interesser for øje.

Det er ikke kun udenfor kridtstregerne, at uroen hersker i Fremad Amager. Spillertruppen er i oprør, da de er stærkt utilfredse med cheftræner Carit Falch, som Tipsbladet som de første kunne fortælle om for knap tre uger siden.

Tipsbladet forsøger at indhente en kommentar fra Lars Hein, ejer af Fremad Amager.