Generelle

FC Midtjyllands afrikanske import

Tipsbladet tog i december 2006 sagen om FC Midtjyllands import af af

Tipsbladet tog i december 2006 sagen om FC Midtjyllands import af afrikanske talenter op. Både i forhold til FIFAs regler og i forhold til DBUs amatørregulativ. Det skete bl.a. efter, at AaB havde rettet henvendelse omkring sidstnævnte til DBU.

FIFAs såkaldte artikel 19 forbyder spillere under 18 år fra andre kontinenter at flytte til Europa for at spille fodbold, med mindre spillerens familie flytter med af andre årsager end fodbold. Reglerne om beskyttelse af mindreårige blev indført som følge af en række uhyrlige sager fra bl.a. Belgien og Frankrig i 1990'erne. Efter presseomtalen og en kontakt til FIFA vedtog DBU i februar-marts 2007 at stoppe for udstedelse af spilletilladelser til unge under 18 år fra Afrika og andre kontinenter udenfor Europa. Den internationale spillerorganisation FIFPro indklagede i foråret 2007 FCM og DBU for FIFAs Players Status Comittee, der i januar 2008 erklærede FCMs spillerimport for ulovlig og tildelte både den danske klub og DBU, hvad man kaldte en kraftig advarsel. FC Midtjylland besluttede efterfølgende at anke FIFAs afgørelse.Udover "nigerianer-sagen" har Tipsbladet fulgt af andre medier taget fat i sagen om FCMs forhåndsaftaler med danske drenge under 15 år, som er grænsen for indgåelse af kontrakter i Danmark.Dette spørgsmål blev også taget op af DBU, som i november 2007 tildelte FC Midtjylland en bøde på 100.000 kr. Dommen har dog ikke forhindret FCM i at fortsætte med at indgå forhåndsaftaler med et stort antal spillere under 15 år. En række af disse, født i 1993, startede på akademiet i sommer, mens andre spillere, født i 1994, er garanteret en plads fra sommeren 2009. Fra FC Midtjyllands side fastholder man, at disse aftaler blot svarer til garanti om en efterskoleplads.