Spil

Spil lovlig turneringspoker fra årsskiftet

Efter en velfortjent sommerferie blev landets folkevalgte endelig præsenteret for De Konservatives nye 'pokerlov'. Det drejer sig selvfølgelig om loven med den kryptiske formulering ’Lov om offentlig hasardspil i turneringsform’.

Loven baner vej for de mange pokerklubber rundt omkring i landet kan tilbyde deres medlemmer spændende og ikke mindst underholdende pokerturneringer uden risiko for, at politiet sparker døren ind. Bliver loven vedtaget – og det gør den – så bliver det nemlig fuldt ud lovligt at afholde pokerturneringer, hvilket tidligere udelukkende har været forbeholdt landets kasinoer.

Mange restriktioner
Det er de Konservative, der står bag loven, og det anses som en ren formalitet at få den vedtaget. Partiets retsordfører Tom Behnke, der selv er en ivrig amatør pokerspiller, er således en glad mand.
”Jeg er en meget glad mand i dag. Vi får lovliggjort et harmløst og ufarligt spil, som spilles af husmødre, fædre og andre almindelige mennesker, som bestemt ikke kriminelle gamblere. Jeg spiller selv poker, og jeg ser det som en hjerneaktivitet og en tankesport” siger Behnke (K) til spn.dk.

Den nye ’turneringspokerlov’ giver dog ikke carte blanche til klubberne. De skal overholde en lang række formalia og begrænsninger. For det første må buy in ikke overstige 300 kroner´, og den samlede præmiepulje må maksimalt udgøre 15.000 kroner. Derudover må arrangøren(e) ikke tjene penge på at afholde turneringer, hvilket vil være en streg i regningen for flere pokerklubber og deres ejere.
Loven træder efter alt at dømme i kraft 1. Januar 2010.

Værd at vide om Lov om offentlig hasard i turneringsform
§ Du skal være fyldt 18 år.

§ Der skal være mindst 10 deltagende spillere

§ Klubben må højest afholde fem turneringer om ugen.

§ Inden turneringen påbegyndes, skal den ansvarlige bevillingshaver kontrollere de tilstedeværende spilleres identitet og sikre, at ingen, der ikke er tilmeldt, deltager i spillet.

§ I buy in må opkræves ét samlet beløb fra hver af de deltagende spillere. Dette beløb må ikke overstige 300 kroner og skal være betalt senest dagen.

§  Turneringspuljen må ikke overstige 15.000 kr. I helt særlige tilfælde kan turneringspuljen overstiger 15.000 kr. En sådan tilladelse må dog højst meddeles to gange årligt.

§ Der må ikke betales kontant. Alle buy ins skal overføres mellem konti i pengeinstitutter eller kreditinstitutter.

§ Den ansvarlige bevillingshaver skal senest 2 måneder efter turneringen er afsluttet  udfærdige et regnskab. I forbindelse med regnskabet skal opbevares oplysninger om samtlige deltagende spilleres navne, adresser og fødselsdatoer.