Video : Tipsbladet
Superliga

Hård kritik af FC København efter Wolt-samarbejde

FC København lever ikke op til de ting, som selskabet bag klubben slår sig op på, mener ekspert og fan.

FC Københavns fans har længe kritiseret mulighederne for at købe mad og drikke i Parken. Det gælder både udvalg, ventetider, og når boderne har meldt udsolgt i utide. Klubben har den seneste tid lanceret en række tiltag for at gøre noget ved det, men et af dem strider mod Parken Sport & Entertainments egne idealer.

Det mener både en ekspert og en fan.

Sidstnævnte står bag en aktion, som skal løbe af stablen i forbindelse med hjemmekampen mod Randers FC fredag aften.

Tilskuere på Nedre C-tribunen kan bestille mad fra restauranter og caféer uden for Parken via leveringstjenesten Wolt. Men Wolts forretningsmodel er udskældt og i nogle tilfælde i på kant med dansk lovgivning.

Rasmus Emil Hjorth er FCK-fan, fagligt aktiv og selv Wolt-bud. Han er glad for sit arbejde, men ønsker sig mere ordnede forhold. Derfor arrangerer han og Wolt Worker's Group, som er en sammenslutning af Wolt-medarbejdere, der ønsker bedre rettigheder og vilkår, en aktion forud for Randers-kampen.

- Vi samles med fanfraktionen Rude Lions om at lave en lille happening af sydeuropæisk variant, hvor  der kommer nogle flares, og vi hænger et banner op ved tribunen, som så bliver taget ned. Vi vil ikke tage opmærksomhed fra kampen, men debatten er væsentlig for samfund og fans, siger Rasmus Emil Hjorth.

Han mener, at FC København ikke overholder det, som selskabet bag, Parken Sport & Entertainment, forpligter sig til i sin redegørelse for samfundsansvar. Her lyder det blandt andet, at ”Koncernen støtter op om ILO’s otte kernekonventioner vedrørende arbejdstagerrettigheder.”

To af de konventioner handler om retten til at organisere sig, altså i fagforeninger, og til at føre kollektive forhandlinger, hvilket i Danmark typisk munder ud i overenskomster. De rettigheder forbyder Wolt ikke, men Hjoerth mener, at de reelt er sat ud af spil.

Som Wolt-bud er han og hans kollegaer nemlig ikke lønmodtagere, men selvstændige. De bliver betalt per levering og har således ingen garanteret minimumstimeløn, og de får ikke løn under sygdom, pension, feriepenge eller løn under barsel.

Og fordi de formelt betragtes som selvstændige, kan de ikke organisere sig i en fagforening og forhandle arbejdsvilkår kollektivt.

- Jeg er ikke dækket af noget ansættelsesretsligt. De kan fjerne min kontrakt fra den ene dag til den anden, og jeg kan ikke få godtgørelse, siger Rasmus Emil Hjorth.

-  Fra mit synspunkt omgår de loven. De har fundet et loophole, som blev vist med Uber rundt om i Europa.

- Jeg synes, FCK har en forpligtelse ud fra deres CSR-politik.

FCK: Vi blander os ikke
Jacob Dahl Rendtorff er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for samfund og erhverv på Roskilde Universitet. Han ser en uoverensstemmelse mellem det, som Parken Sport & Entertainment skriver i sin redegørelse for samfundsansvar, og det, FCK gør.

- Det er en klassisk modsætning mellem noget, man siger, man gør, og så gør man det ikke alligevel. Det undergraver jo deres strategi for samfundsansvar. Hvis jeg var dem, ville jeg nok forsøge at undgå det problem, siger han.

- Der har lige været retssager mod Wolt, som har sagt, at deres forretningsmodel ikke var acceptabel. Man kunne ikke se bude som selvstændige. Jeg kan godt forstå, hvis fansene reagerer mod det.

De lever ikke op til de idealer, de selv opstiller?

- Ja, det kan man godt sige.

- Det her er typisk et område, der falder mellem loven og det mere brede etiske samfundsansvar. Det ser mærkeligt ud, at man siger, man har et samfundsansvar, og så ikke lever op til det.

Tipsbladet har været i kontakt med FC København, der ikke ønsker at svare på konkrete spørgsmål. Kommunikationschef Jes Mortensen fortæller, at klubben har denne generelle kommentar:

- Vi har en regel om, at vores partnere skal overholde danske regler og love. Men arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold for andre virksomheder er ikke noget, vi blander os i. Dem, der håndterer det inde i Parken, er på overenskomst, men vi kommer ikke til at blande os i andre virksomheders arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold. Det er ikke vores opgave.

Ikke et korstog
Wolt har i 2022 tabt to sager ved danske myndigheder, der har vurderet, at leveringstjenesten reelt var arbejdsgiver for to forskellige medarbejdere – den ene i forsikringsmæssig forstand, den anden i skattemæssig forstand.

Der er tale om afgørelser i konkrete sager, og henholdsvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Skatterådet har altså ikke taget stilling til, om alle Wolt-bude er at betragte som lønmodtagere, men kun at de to bude, som sagerne handlede om, var det.

Over for Techmediet Radar understregede Christian Højer Schjøler, lektor i arbejdsret ved SDU, i forbindelse med afgørelsen fra Skatterådet, at den skattemæssige klassificering ikke afgør den ansættelsesretlige klassificering.

- Men der skulle helst være overensstemmelse mellem de to, og i praksis er der det også ofte, sagde han til Radar.

Det med klassificering, altså om budene er selvstændige eller lønmodtagere, er vigtigt. Rasmus Emil Hjorths hovedpointe er, at det netop er klassificeringen som selvstændige, der tilsidesætter retten til at organisere sig og forhandle kollektivt – altså en af ILO’s kernekonventioner, som Parken Sport & Entertainment støtter op om.

- Der er flere sager, hvor myndighederne har vurderet, at Wolt er arbejdsgiver inden for det specifikke stykke lovgivning. Hvorfor er virksomhedsdriften så sådan, at man kører med selvstændige partnere? Der er min og en lang række andre budes klare opfattelse, at de laver det, man kalder misklassificering, siger Rasmus Emil Hjorth.

Han er som nævnt selv Wolt-bud. Han mener dog ikke, at man kan forvente, at han skal finde et andet job, selv om han altså er så utilfreds med dette aspekt ved sin arbejdsgiver, at han planlægger en aktion til FCK’s kamp mod Randers.

- Jeg har intet ondt mod Wolt, og det her er ikke et korstog. Det er en fantastisk virksomhed. Jeg kan også lide fleksibiliteten, jeg kan gode lide udbringning. På den måde har jeg været frontpersonale under corona og arbejdet som cykelbud for Just-Eat og Wolt, siger han.

- Jeg synes, Wolt har mange positive ting, men man kan godt være dækket af overenskomst.

Sommerens 20 største transfers i fodbold - klik her og se mere.

Har du styr på de danske hold og Europa? Hvis ikke, så tjek overblikket her

Her får du et overblik over alle sommerens til- og afgange i Superligaen.