Video : Tipsbladet
Superliga

Kaos: Superliga-es kan få karantæne i guldkampen

Om kort tid falder der dom i sagen om Ibrahim Osmans agent-forhold, men alt tyder på, sagen fortsætter længe derefter.

ÅRHUS (Tipsbladet): FC Nordsjælland, West Ham og Brighton er ikke de mest omtalte klubber i Danmark.

Men på omtrent alle andre måder var der tale om den klart største transfer på vintermarkedet, da Ibrahim Osman en uge inde i februar skrev kontrakt med Brighton.

Brighton betaler cirka 145 millioner kroner for Osman og kan ende med at betale yderligere 30 til FC Nordsjælland for transferen, der bliver ført ud i livet til sommer.

Og nu kan spillet om transferen få et efterspil, der får omfattende konsekvenser både for den unge forward, og som potentielt påvirker guldkampen i Superligaen.

Vildt forløb
Osmans skifte til Brighton er det næstdyreste i Superliga-historien efter Ernest Nuamahs skifte til Lyon fra FC Nordsjælland sidste sommer, men det var ikke en gang det enorme transferbeløb, der fik sindene i kog i Fodbolddanmark.

Det var derimod det vilde forløb op til skiftet, der gjorde Osman til hovedperson i vinterens transfervindue og et navn, der også dukkede op i samtaler i fodboldmiljøet i udlandet.

Den korte version er, at Ibrahim Osman og den belgiske agent Mitch Bakkovens i slutningen af 2023 tilsyneladende brød Osmans eksisterende agentaftale med britiske Darryl Powell og i stedet indledte et samarbejde, der efter få uger tog Osman fra FC Nordsjælland til Brighton.

Powell meldte sagen til DBU med anklage om brud på agentaftalen, og skulle han få medhold i det, er det ikke svært at forestille sig, at briten og hans firma også kan anlægge et civilt søgsmål om tabt fortjeneste på transferen til Brighton, der sandsynligvis ville have indbragt Powell et millionbeløb.

Som Tipsbladet forstår sagen, har modargumenterne fra den anden lejr blandt andet gået på, at den oprindelige agentaftale med Powell skulle være ugyldig af flere forskellige årsager, og at der reelt ikke er nogen sag at forfølge.

Sagen har trukket længere ud, end mange havde forventet, da parterne har indsamlet og præsenteret store mængder materiale for at støtte egen udlægning, men nu skal en afgørelse fra Fodboldens Disciplinærinstans nærme sig, så en afgørelse sandsynligvis er klar en af de kommende uger, som Tipsbladet forstår forløbet.

Oplagt appel
Dermed skulle man tro, at sagen lige straks er overstået for de involverede parter, men så nemt går det næppe.

For det er mange penge på bordet, rigtig mange endda.

I slutningen af januar var Ibrahim Osman og FC Nordsjælland tæt på en transferaftale med West Ham, men ifølge B.T faldt den aftale på grund af enorme økonomiske krav fra Bakkovens.

Tipsbladet har fra flere kanter hørt om beløb svarende til op mod 50 millioner kroner, og det endte i hvert fald med, at West Ham ikke købte Osman.

Ibrahim Osman har spillet flot for FC Nordsjælland i foråret, siden transferen til Brighton med effekt fra sommer blev indgået.

I stedet blev det Brighton, ejet af Tony Bloom, der er en god bekendt af FC Nordsjælland-formand og Right To Dream-direktør og stifter Tom Vernon, der hentede den ekstremt talentfulde ghaneser.

Man kan selvfølgelig aldrig sige aldrig – måske kommer der en dom fra disciplinærinstansen, der stiller begge parter tilfreds eller i hvert fald ikke giver dem lyst til flere runders juridisk boksekamp, hvor endnu mere kom frem til offentligheden.

Men det er højst usandsynligt, og en mere sandsynlig mulighed er det ifølge Tipsbladets kilder, at sagen bliver sendt videre til den internationale sportsdomstol CAS, hvilket, ironisk nok, skal ske med begge parters accept.

For den type sager er dyre at føre, men til gengæld falder der typisk en endegyldig dom, der ikke kan appelleres, i løbet af to-tre måneder, hvilket begge parter trods alt er bedre tjent med end adskillige måneder, måske års slagsmål.

En anden mulighed er, at disciplinærsagen kører videre i dansk regi med en appel fra den tabende part til Fodboldens Appelinstans, hvorefter sagen kan appelleres til DIF's Appelinstans.

Sideløbende kan Darryl Powell så forfølge en erstatningssag ved de civile domstole i Danmark, hvilket muligvis også vil tage meget længere tid end en afgørelse i CAS.

Dermed tyder meget på, at sagen altså ikke er ovre, selv om der sandsynligvis falder en dom fra disciplinærinstansen inden længe.

Kompliceret sag
FIFA's nye agentregler opstiller tre grader af sanktioner for brud på agentaftaler.

Den mildeste er påtaler, næste skridt er bøder, og sidste og hårdeste kategori af sanktioner er karantæne, givetvis i kombination med en bøde.

For Mitch Bakkovens' vedkommende kunne det også ligge som en mulig sanktion, at han i en kortere eller længere periode får karantæne fra at operere som agent i Danmark, mens FIFA skal ind over, og måske kommer det, hvis en sådan karantæne også skal gælde i resten af verden.

Dertil skal lægges et eventuelt civilt søgsmål, der meget vel kan dreje sig om adskillige millioner kroner som kompensation for tabt fortjeneste, et prisniveau der ikke ville være usædvanligt for en transfer på denne størrelse.

Sagen bliver ikke mindre kompleks af, at Ibrahim Osman fra 1. juli arbejder for Brighton Hove&Albion, der næppe vil være tilfreds med at få Osman sendt i karantæne i uger eller måneder for noget, der er sket i Danmark.

Og det sænker heller ikke detaljegraden, at agenterne ikke er danske eller bosat i Danmark, og at Mitch Bakkovens angiveligt skal have registreret en samarbejdsaftale med Ibrahim Osman i et internationalt FIFA-agentsystem tilbage før West Ham- og Brighton-forhandlingerne, hvilket skal være sket uden om DBU.

FIFA har indtil videre ikke ønsket at træde ind i sagen, men da der er tale om en stor transfer, også på en international skala, kan det ikke udelukkes, at det internationale forbund på et tidspunkt træder ind på scenen, hvilket ville sandsynliggøre, at sagen endte i CAS.

Kan ramme FCN
Et uafklaret spørgsmål er også, om Ibrahim Osman i tilfælde af en dom mod ham og Mitch Bakkovens, hvor forwarden bliver idømt en karantæne, skal afsone den straks uanset hvad, eller om den, som det ville være sædvane i mange andre sammenhænge, ville blive sat i bero, mens en eller flere appelsager behandles.

Det afgøres af, om disciplinærinstansen og Fodboldens Appelinstans tillader 'opsættende virkning' indtil en endelig afgørelse.

Der er ikke megen præcedens på området, for ikke at sige ingen, og sættes en eventuel karantæne i bero for så siden at træde i kraft ved en stadfæstning hele vejen gennem systemet, efter Ibrahim Osman er blevet Brighton-spiller, vil englænderne med garanti ikke være glade.

Omvendt kan en karantæne midt i slutspillet også ramme en kamp om medaljer og europæiske pladser ved at tage en af FCN's bedste spillere ud af drift, netop som tingene afgøres i et agent-slagsmål, FC Nordsjælland i klubbens egen optik ikke har haft det mindste at gøre med.

Ikke mindst af den grund er Osman-afgørelsen og hele sagen også noget, der lægges mærke til og tales om i Superligaen hos andre klubber end FC Nordsjælland, fordi et FCN-hold alt andet lige vil være svækket i sæsonafslutningen, hvis man skulle spille flere kampe eller hele turneringen færdig uden den dygtige, 19-årige forward.

Ibrahim Osman fyldte 19 år i november og kom fra Right To Dreams akademi i Ghana til FC Nordsjællands Superliga-trup i de første dage i januar 2023.

FC Nordsjælland har ikke ønsket at kommentere sagen overfor Tipsbladet, mens DBU op en henvendelse fra Tipsbladet oplyser, at behandlingen af sagen er igangværende.