Nytårstale 2013
Illustration
Generelle

Nytårstale 2013

Fodbold handler om at vinde og skabe oplevelser, som indprenter sig for evigt på vores nethinde. Min alder tillader mig ikke at fortælle andre om oprykningen i 1981 eller det første mesterskab i 1985. Men jeg har hørt og lært af Brøndby IF’s historie. Fremover vil jeg og mange andre fortælle om overlevelsen i 2013 – både i banken og i Superligaen.

2013 har været et år, der vil blive husket. Ikke bare af spillere, medarbejdere, aktionærer og fans der har været involveret i begivenhederne. Nej, også for fremtidens generationer vil 2013 fremstå som et helt særligt år.

For de fleste står de 94 minutters vanvid i Horsens måske klarest i hukommelsen, når vi husker tilbage på 2013. Nervøsiteten, stemningen og forløsningen. Personligt har jeg aldrig oplevet noget lignende! Når jeg tænker tilbage, bliver jeg overbevist om, at hver og én, der var tilstede den majdag i Horsens, aldrig kommer til at glemme dagen og de personer, de tilbragte den med. Den blev indbegrebet af de følelser og den begejstring, som kun Brøndby IF kan vække i os.

Men trods begejstringen for overlevelsen, det ekstreme sammenhold og den sportslige opblomstring, er den historie, som jeg vil fortælle om Brøndby IF anno 2013, en fortælling om kulminationen på flere års krise, der førte til en skillevej for Danmarks største fodboldklub. En skillevej hvor traditioner blev brudt, og de nødvendige ændringer også har gjort op med ellers visionære ideer.

Det er også denne fortælling, der sætter rammen om udfordringerne det næste år. For hvordan skal vi styre en klub, der har været præget af lukkethed og interne magtkampe i mange år? Hvordan viser man den fornødne, økonomiske ansvarlighed, når vi kan dufte sportslig succes efter så mange år i mørket?

Kommentatorer og journalister har siden overlevelsen haft travlt med at tale om ‘Det Nye Brøndby’, at man næsten glemmer, at titlen oprindeligt er navnet på forløberen for Brøndby Supporters Trust. Personlig tror jeg, at det netop er her, man skal finde sin inspiration til fremtidens udvikling, når den sportslige strategi, samarbejdet mellem klub og fans samt de økonomiske visioner skal fastlægges. At vi i dag har kvalificerede diskussioner over, hvordan man bedst indretter vores fodboldklub, kan vi i store træk nemlig takke Det Nye Brøndby for. De var de første, der lavede koblingen mellem klubbens krise og den manglende åbenhed og inddragelse tilbage i 2010 og senere sammen med kampagnen ’En Stemme Til Alle’ satte emnet på dagsorden. Erfaringerne, vi har gjort os i 2013, forstås allerbedst i det skarpe lys, som Det Nye Brøndby tændte dengang.

I vinter, inden der endnu blev spillet fodbold på Brøndby Stadion, kæmpede klubben for livet. Økonomien var så presset, at en konkurs var et scenarie, der fremstod mere realistisk end overlevelse. Særligt feriepengesagen kastede mørke skygger over Vestegnen. I sidste ende var sagen dog blot den seneste af en lang række udfordringer, som ikke blev løst tilstrækkeligt, og det var derfor også klart for alle, at markante ændringer var uundgåelige.

I starten af året var Brøndby IF stadig kontrolleret af Fodboldfonden. En konstellation der havde skabt tryghed om ejerskabet og værnet om værdierne i vores klub. En model der har muliggjort, at der gennem årene blev tilført millioner, uden at kontrollen blev afgivet fra moderklubben. Desværre havde strukturen og særligt ledelsen af klubben medført en lukkethed og mistillid, der betød, at en økonomisk redning kun var mulig, hvis ejerskabet skiftede hænder.

Når vi i dag snakker om Det Nye Brøndby IF, er en af de vigtigste lektier, vi kan lære os af 2013, også, at den vision og den idé, som Brøndby IF er bygget på, er rigtig. At Brøndby IF er et fælles aktiv for alle de, der indgår i et skæbnefællesskab med klubben, uanset om du er frivillige ungdomstræner, fan eller aktionær. Misligholdelsen af klubben havde dog drevet Brøndby IF i en situation, hvor et øget samarbejde med større investorer var den naturlige hvis ikke den eneste løsning.

I BST arbejdede vi derfor også intenst for at finde investorer, der kunne deltage i en aktieemission sammen med Brøndbys mange fans og nuværende aktionærer. Ikke mindst for at finde personer, der kunne være med til at løfte Brøndby IF ind i et nyt kapitel i klubbens historie og vel at mærke gjorde det med de rigtige intentioner.

Det var dog en mission, der hverken lykkedes for os eller de mange personer, der både i offentligheden og under radaren havde forsøgt at skabe den nødvendige samling. Derfor gik vi i marts i blinde ind emissionen. Hele forløbet op til emissionen lærte Brøndby IF, at realiseringen af klubbens  potentiale afhænger af vores evne til at skabe troværdighed omkring vores projekt. Selvom enkelte tosser blandt vores konkurrenter havde travlt med at overbevise folk om det modsatte, stod vi i foråret med en klub, der havde så mange aktiver, at en redning af klubben var værd at investere i. Problemet var, at man ikke formåede at sælge dette budskab, og at persongalleriet, der skulle føre dette potentiale ud i virkeligheden, ikke havde den fornødne troværdighed. Denne lektie må vi tage med os og konstant arbejde for at udbygge samarbejdet og tilliden mellem fans, aktionærer og større investorer.

Selvom vi på generalforsamlingen i foråret netop havde fremført denne kritik og argumenteret imod bestyrelsens genvalg og de økonomiske planer, valgte vi i BST at kaste alt energi ind i at få emissionen til at lykkes. Da alt kom til alt, var dette den eneste løsning uanset vores uenigheder. Med hjælp fra vores medfans og aktive medlemmer fik vi på få dage banket kampagnen ‘Red Brøndby’ op. Særligt de over 200 personer, der på under 36 timer meldte sig til at dele flyers ud over hele landet, vakte opsigt. Og efter at have været tilstede i over 20 byer landet over og nået næsten 100.000 personer på de sociale medier, var det med optimisme, at både vi og klubben så  frem mod afgørelsen af emissionen.

Herfra skal lyde et ydmygt tak for den støtte, vores kampagne modtog over hele landet. Personligt mener jeg, at den styrke, som fans og småaktionærer viste i de afgørende dage af emissionen, er den største manifestation leveret uden for banen i dansk fodbolds historie.

Som alle ved, blev emissionen en succes.  At omkring 50 millioner kroner af de solgte aktier kom fra fans og småaktionærer vidner om, at en fan- og aktionærforening har sin berettigelse og kan spille en rolle i moderne, dansk fodbold. I al ydmyghed tror jeg godt, at vi i BST kan tillade os at tage vores del af æren for, at vi har et superligahold i Brøndby IF her ved udgangen af 2014.

Tilfredsheden med emissionen blev yderligere forstærket af det efterfølgende forløb, hvor vi i fællesskab med de nye ejere satte os ned og fandt fælles fodslag omkring klubbens udvikling og fandt den nye bestyrelse, der skulle lede klubben videre. Afstemningerne på den sidste generalforsamling viste, at vi langt fra er enige om alting, hvilket højst sandsynligt også vil være tilfældet i fremtiden.  Alt andet vil efter min mening også være unaturligt, når man tager vores forskellige udgangspunkter i betragtning.

Men ønsket om samling og dialog var gældende for alle parter, og Brøndbys førende position blev understreget, når det kommer til samarbejdet med fans, da vi som de første i Danmark udpegede Morten Holm som BST’s og fansenes repræsentant i bestyrelsen. I forbindelse med både emissionen og det efterfølgende samlingsarbejde fortjener Aldo Pedersen ros for sin indsats. For at samle investorer, men også for at inddrage alle interessenterne omkring klubben i det efterfølgende arbejde.

Efter emissionen var udmeldingerne fra Brøndby IF klare. Økonomisk stabilitet og ansvarlig budgetføring før sportslige resultater. Satsning på unge talenter. Kort sagt: det lange, seje træk. Udmeldinger der passede som fod i hose med det strategioplæg, som BST med Morten Holm i spidsen præsenterede allerede i efteråret 2012.

I dag er det et halvt år siden, og der er flere, der måske med rette mener at situationen er anderledes, end hvad der blev meldt ud. Mest centralt er naturligvis, at Jan Bech Andersen er kommet til, og at det med udgangspunkt i hans investering har været muligt at tilføre over 100 millioner mere til klubkassen. Til alle jer, der ikke kender Jan, vil jeg sige, at vi i Brøndby er heldige. Han er en person, som, jeg er overbevist om, vil det bedste for klubben, og som vi i BST kun har haft positive samtaler med. Selvom det uden tvivl har vækket bekymring hos mange inklusive os selv, at en enkelt person nu ejer omkring en tredjedel af vores klub, er der langt fra Brøndbys ejerkreds og til klubber, hvor sure, jyske købmænd i dag forbander deres fejlinvestering.

Det er i denne positive udvikling, at vi skal finde udfordringerne for det næste år. 2014 bliver et år, hvor vi skal modstå fristelser. Det endelige indryk på aktiemarkedet, flere kapitaltilførsler og fornyelse af spillertruppen har givet resultater. Men ikke uden en pris. Aktieklasserne og dermed sikringen af klubbens værdier er væk. Det samme er den naturlige kobling til amatørklubben, som på trods af bestyrelsesposter i A/S’et ikke længere har den afgørende indflydelse. Særligt med Jan Bechs indkøb er også småaktionærer uden reel indflydelse på generalforsamlingerne.

Den samling og enighed, der prægede udviklingen i 2013, er derfor ingen naturlov. Tværtimod stiller den store krav til ledelsen af klubben, hvis ikke vi skal vende tilbage til de konflikter, der blot ligger et år tilbage. Brøndby har lært på den hårde måde, at hvad der kommer let går let. Vi har lært, hvad der sker, hvis ikke vi passer på vores klub og sørger for, at der skabes mulighed for inklusion af fællesskabet. Det var netop med dette formål, vi stiftede Brøndby Supporters Trust. For at skabe en platform, hvor småaktionærer og fans kunne samles og bidrage til udviklingen af Brøndby IF, hvor frustration kunne forvandles til konstruktive inputs, og hvor vi sammen kunne påvirke klubben i en bæredygtig retning, der også kommer de kommende genrerationer til glæde. Derfor må det formelle samarbejde mellem fans, selskabet og amatørklubben også bibeholdes og udvides næste år. Ikke mindst ved en vedtægtssikring af fans og småaktionærers plads i bestyrelsen.

Samtidig må alle os aktionærer – store som små – værne omkring ejerskabet af klubben. Forhåbentlig bliver de næste mange år uden flere kapitaludvidelser eller store ændringer i ejerskabet af Brøndby IF. Udviklingen i Europa viser med al tydelighed, at ejerskabet af klubben bestemt ikke er uden betydning. Tværtimod skal vi som ejere samles og skabe sammenhold blandt de ejere, der er i klubben for klubbens skyld.

Kapitaludvidelserne burde af flere grunde udeblive. Når det kommer til økonomi og store summer, har vi i den grad lært, at succes kan være kortvarig. Vi skal derfor modstå fristelsen til at forfølge FCK’s vilde transferdrømme , hvor de har skruet op for alle budgetter med 30% i den sportslige afdeling.

Vores løftestang er endnu ikke kampen om guldet, selvom vi alle drømmer om den dag, som kommer. Vores mål er den fortsatte udvikling mod en forretning, der kan generere et overskud, som tillader os at deltage i topkampen – også hvad spillerindkøb angår – på den lange bane. Det er med fokus på dette, at vi skal bruge det økonomiske råderum, som verdens stærkeste fællesskab gennem de to forrige emissioner har givet os.

Til sidst vil jeg sige tusind tak til alle de, som har hjulpet og støttet Brøndby IF og Brøndby Supporters Trust i 2013. Vi garanterer, at vi er tilstede også næste år, og vi glæder os til mange nye oplevelser med jer. Vi har været igennem et år, der på mange måder har været hårdt for klubben. Sammen er vi dog kommet stærkere ud på den anden siden. Uanset, hvad 2014 bringer, er det derfor også med en stærk tro på, at sammenholdet vil klare skærene, at jeg slutter denne fortælling med at ønske jer et godt nytår. Vi ses i 2014.

Sune Blom, Formand for Brøndby Supporters Trust.