Superliga

Direktør: Vi har kontakt til Don Ø's afløser

Direktøren for LD, der er storaktionær i Parken Sport & Entertainment, understreger, at den nye bestyrelsesformand snart skal være på plads.

LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) er storaktionær i Parken og fondens direktør, Carsten Koch, er derfor dybt involveret i at finde Flemming Østergaards afløser som bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment. Koch understreger, at arbejdet med at finde Don Ø's afløser allerede er i fuld gang. Posten skal besættes i god tid inden 9. marts.

- Vi har allerede været i kontakt med en anden, og vi er i fuld gang med at finde kandidater. Vi er tidsmæssigt under pres, for vi skal have fundet en kandidat inden
offentliggørelsen af prospektet for aktieemissionen. Så vi arbejder
rimelig hurtigt, siger Carsten Koch til sporten.dk.

Den offentliggørelse som Koch her taler om finder sted netop den 9. marts, og den nye bestyrelsesformand skal være på plads i god tid inden da. Profilen på en ny bestyrelsesformand bliver anderledes i fremtiden.

- Vi ser nok ikke en som Flemming Østergaard igen, for det skal være en
mere tilbagetrukken bestyrelsesformand. Det er jo også det normale i en
virksomhed. Han har indtaget en rolle, hvor han er blevet en repræsentant for det hele. Det har vi tænkt skal være anderledes, siger Carsten Koch.